ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA

Powszechnie uważa się, że miasto to przede wszystkim budynki,ulice, place i inne obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej. W rzeczywistości jeszcze jednym bardzo ważnym elementem składowym miasta są tereny zielone, które kształtują jego charakter.

Poza walorami estetycznymi , poprawiają one warunki życia mieszkańców mając korzystny wpływ na jakość powietrza i klimat akustyczny. Szczególnie duże znaczenie mają większe skupiska krzewów i drzew, twworzące zwarte pasy zadrzewień i zakrzaczeń, tzw. zielone filtry. Tereny zielone pełnią jeszcze jedną bardzo ważną funkcję, a mianowicie tworzą sprzyjające warunki do bytowania niektórych zwierząt w miescie, dzięki czemu mieszkańcy mają okazję do ich obserwowania. Należy przy tym pamiętać, że dla wielu ludzi żyjących w miastach zieleń miejska jest często ich jedynym łącznikiem ze światem przyrody.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE (C) STYLWEISS